Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Scris de la 16 mai 2011 Articole, Interviuri | 2 comentarii

Sarbatoarea unui explorator al Constiintei. Stanislav Grof la 80 de aniPovestea unui psihiatru nonconformist. Generaţia LSD şi întâlnirea dintre ştiinţă şi spiritualitate. Dincolo de spaţiu şi timp. Psihologia transpersonală şi starea de reîntregire. Omagiu unui mare explorator al Conştiinţei. Respiraţia Holotropică, un instrument fabulos de auto-explorare şi auto-vindecare. Darul lui Stanislav Grof. Sfârşitul timpurilor sau începuturile trezirii umanităţii. Redescoperirea lui Dumnezeu. 11 iunie 2011: „Breathing as one”. Respiraţia planetară, cea mai de seamă experienţă de conştiinţă extinsă a acestui an. Un moment al inimii pentru Stanislav Grof. Ultima sa carte, „Respiraţia Holotropică” va apărea până la sfârşitul acestui an şi în România.

Era prin anii 50, undeva, în Europa de Est. Mai precis în fosta Cehoslovacie. Până la un punct tânărul bărbat crezuse că va deveni artist. Poate pictor. Desena cu talent. Cumva, porţile a ceea ce se numeşte „inspiraţie” se deschideau pentru el şi atunci el avea acces la o lume a viziunii. O lume miraculoasă care exista undeva, în el însuşi. Era un miracol, un mister nedesluşit dar fascinant. Atât de fascinant, încât a hotârât că merită toată atenţia sa. S-a apucat să studieze. În mod evident, aceste stări de inspiraţie făceau parte din psihismul omenesc, din universul interior al fiecăruia. Dar ştiinţa cunoştea prea puţine despre aceste fenomene interioare care păreau să ţină mai curând de domeniul misticii decât de cel al psihologiei tradiţionale. Potenţialul pictor a devenit un tânăr psihiatru. Curiozitatea sa era insaţiabilă atunci când era vorba despre misterele

lăuntrice ale fiinţei. Într-o bună zi i s-a ivit ocazia să experimenteze anumite stări ale conştiinţei induse cu ajutorul unor substanţe noi şi aproape necunoscute. Universitatea care derula programul căuta voluntari pentru acest proiect. Simptomele induse de această substanţă erau stranii.

Părea că întregul interior al fiinţei, toate trăirile se expansionau cumva, percepţiile deveneau mai largi, înţelesurile mai cuprinzătoare, semnificaţiile mai evidente. Timpul şi spaţiul dispăreau şi în conştiinţă apăreau conţinuturi care aparent nu aveau nici o logică, dar care apoi se dovedeau de o profunzime uluitoare. Instituţia trata toate acestea din perspectivă medicală. Ieşirea din „normalitate” era semnul unei patologii, a unei nebunii, iar voluntarii, tineri medici psihiatri, aveau misiunea să studieze această „nebunie” din interior. Să trăiască ceea ce trăiesc pacienţii lor. Numai că tânărul nostru personaj recunoscuse deja în aceste stări de conştiinţă ceva ce avea legătură cu marile stări de inspiraţie ale artiştilor, cu stărilede conştiinţă ale marilor mistici, cu relatările acelora care trecuseră prin transformări importante şi care avuseseră ceea ce se numeşte „revelaţii”. Părea mult

mai mult decât o stare de nebunie, depăşea cu mult cadrul patologiilor psihice despre care vorbeau cărţile de medicină.

Istoria unui psihiatru nonconformist

Tânărul acesta se numea Stanislav Grof. Substanţa psihedelică era LSD-ul. Destinul său avea să-l conducă apoi în SUA unde avea să-şi continue cercetările în spaţiul academic american. Descoperirile sale erau atât de uluitoare încât, pur şi simplu tindeau să reconfigureze complet imaginea pe care ştiinţa o avea despre psihicul omenesc. Arhitectura interioară a conştiinţei părea să înglobeze tot ceea ce există. Formulările sale erau atât de curajoase şi atât de neconvenţionale, încât tradiţionaliştii nu au putut înghiţi aceste noi perspective, aceasta în ciuda faptului că alte ştiinţe, precum fizica cuantică şi biochimia confirmau această viziune. Esenţa abordărilor sale era în esenţă aceasta: ceea ce numim

„conştient” este doar o mică parte din ceea ce suntem. Marele rest este atât de colosal încât cuprinde totul. Aceste intuiţii mai fusesără formulate şi de către alţi cercetători, dar niciodată nu fuseseră susţinute cu un studiu în canoanele academice. Pentru prima dată în acest cadru, ştiinţific, îşi făceau loc perspective ce părea să aibă mai degrabă legătură cu metafizica şi cu spiritualitatea decât cu ştiinţa. Joncţiunea era făcută.Proiectul a fost oprit. Explicaţiile au fost unele oarecare. Astăzi ştim însă că asemenea experienţe de conştiinţă extinsă conduc în cele din urmă la o eliberare  interioară faţă de diferitele sisteme de credinţe pe care le-am adoptat fără să le chestionăm niciodată cu adevărat. Această libertate interioară venită pe calea „revelaţiei” nu putea să convină nici unui sistem. Substanţa magică a fost declarată ilegală şi toate proiectele de cercetare asupra conştiinţei de acest tip au fost sistate. Pentru ursul cehoslovac însă, obişnuit cu opreliştile diferitelor sisteme – venea din Europa de Est! – aceasta n-a fost decât un pas înainte pe calea destinului său. Căci aşa a găsit calea regală.

Respiraţia Holotropică, calea regală către adâncuri

Observase un lucru interesant: că într-o stare de conştiinţă extinsă, indusă în orice fel, respiraţia subiectului se modifică. A făcut conexiunea cu străvechi tehnici shamanice, cu diferite tehnologii ale sacrului şi a descoperit un lucru de o simplitate extremă. Procesul de expansiune al conştiinţei putea fi declanşat de un anumit tip de respiraţie. Porţile fuseseră deschise. Ceea ce ştiau misticii din toate timpurile şi de pe toate continentele pătrundea acum în mediul ştiinţific şi putea fi studiat cu adevărat. Stanislav Grof a avut curajul de a continua pe un teritoriu luat în deriziune de lumea din care făcea parte. A avut tenacitatea şi inspiraţia de a folosi mijloacele acceptate de ştiinţă, respectiv experimentarea cu mii şi mii de subiecţi, în aşa fel încât concluziile sale să fie luate în seamă. Experimentele sale se dovedeau repetabile şi măsurabile. Mii de oameni intrau în stări de onştiinţă extinsă cu ajutorul respiraţiei şi astfel teritoriile necunoscute ale inconştientului puteau fi explorate, aduse în zona conştienţei ordinare. S-a dovedit că oricine putea avea acces la această uluitoare lume interioară, că informaţiile, intuiţiile, imaginile conştiinţei se află undeva, într-un spaţiu atemporal şi că putem avea în orice clipă acces la toate acestea. dar cel mai mportant lucru a fost faptul că s-a dovedit existenţa unor niveluri colective de conştiinţă, aparţinând umanităţii în anasamblul său. Viziunea spirituală asupra întregii Creaţii începuse să-şi facă loc în lumea ştiinţei. Se născuse deja acea aripă reformatoare a psihologiei, numită „psihologie transpersonală”. Adică o psihologie extinsă a fiinţei, dincolo de ceea ce am crezut că suntem. Abordarea practică pe care a pus-o la punct Grof a primit numele de „Respiraţie Holotropică”. Adică respiraţia care ne conduce către trăirea stării noastre de întregire.

Au trecut 50 de ani de când tânărul Grof a decis că a desluşi misterele conştiinţei omeneşti este o misiune pe măsura sa. Multe lucruri s-au schimbat de atunci. Umanitatea nu mai este ceea ce a fost şi asta şi datorită lui. A făcut pentru psihologie ceea ce Einstein sau Bohr au făcut pentru fizică. A reconfigurat tot ceea ce se ştia despre adâncurile noastre. Adevărurile misticilor de pretutindeni şi-au făcut loc lumea ştiinţei moderne. În ultimii ani se vorbeşte mult despre transformările extraordinare care se petrec la nivelul conştiinţei în ansamblu, despre schimbarea completă a paradigmei în care trăim. Universul şi noi înşine nu suntem ceea ce a crezut ştiinţa mecanicistă că suntem. Iar la schimbarea acestei viziuni a contribuit din plin „generaţia LSD”, aşa cum au fost numiţi „visătorii” anilor 60-70. Această extraordinară deschidere către lumile interioare, această formidabilă explozie a înţelegerii substratului subtil al creaţiei la care asistăm în zilele noastre, nu ar fi fost posibilă fără călătoriile interioare ale acestei generaţii deschizătoare de drumuri.

Stanislav Grof face parte din această generaţie. Pe 1 iulie împlineşte 80 de ani şi o lume întreagă îi onorează opera şi viaţa. O facem şi noi, în felul nostru.

Darul lui Stan

Am avut privilegiul să-l cunosc pe Stanislav Grof şi să petrec un

oarecare timp cu el. O parte dintre ideile pe care mi le-a împărtăşit le-am transcris în interviuri şi articole. Elena Francisc, soţia, iubita şi partenera mea, a fost aceea care a studiat şi experimentat cu el şi care, într-o bună zi, mi l-a prezentat. A fost o zi importantă pentru mine. Îi cunoşteam opera, îi citisem cărţile şi dintotdeauna fusesem impresionat de curajul extraordinar al acestui om de a-şi afirma crezul în ciuda curentului general de opinie care-i era potrivnic. Puţini oameni de ştiinţă au vocaţie de luptători. Elena mi-l descrisese ca pe un uriaş blând şi bun, cu o răbdare şi o bunăvoinţă infinite. Pe mine, în acel timp, mă interesau mai curând ideile, abstacţiile mentale, mă interesa „cunoaşterea” acestui personaj extraordinar pe care-l consideram un geniu. Mă pasionau experimentele de conştiinţă, ştiam totul despre psihologia transpersonală, citisem vagoane de cărţi despre tot ceea ce insemna psihic şi aş fi putut face un doctorat în teologie. Întâlnirea cu Stanislav Grof a deschis o poartă, dar nu în sensul în care mă aşteptam eu. Ceea ce m-a impresionat cel mai mult nu au fost cuvintele care au fost rostite, ci ceea ce am simţit în prezenţa lui. Un echilibru, o stabilitate, o pace pe măsura anvergurii sale interioare. marile adevăruri pe care le rostea cu o uluitoare simplitate răsunau în adâncul meu ca nişte reverberaţii de clopot şi îşi găseau aşezarea în spaţiul meu interior. Tot ceea ce intuisem era adevărat. Doar că avusesm nevoie de prezenţa acestui mare om ca să dobândesc şi încredere în viziunea mea interioară. Acesta este darul pe care mi l-a făcut mie personal Stanislav Grof. Un dar fără preţ. Am simţit atunci, într-o singură clipă, frumuseţea extraordinară a tuturor „întâmplărilor”, conjuncturilor care se orâduiseră în aşa fel încât această întâlnire să aibă loc, perfecţiunea extraordinară a vieţii care se aranjase ca un joc de puzzle, în aşa fel încât acea clipă să devină posibilă. Am simţit că nu exista nici o concidenţă, nici o întâmplare şi că în spatele urzelii mărunte a faptelor exista ceva cu mult mai mare care făcuse ca eu să împărtăşesc aceeaşi pasiune nebună pentru inefabil ca şi iubita mea, care făcuse ca ea să-l cunoască şi să-i publice opera, care făcuse ca într-o bună zi noi să experimentăm viaţa împreună şi acea clipă a înţelegerii, ca un fulger, pe care o trăiam. Ceva s-a aşezat în mine şi am ştiut că sunt pe drumul cel bun.

Curajul unui nou început

Trăim cu toţii „sfârşitul timpurilor”, cum ar spune Stanislav Grof. Nu este un sfârşit al lumii, nu este vorba despre un final catastrofic al umanităţii. Este finalul unei epoci şi al unui mod de a privi universul şi pe noi înşine. Conştiinţa umană trece într-un nou stadiu. Începem să înţelegem că suntem mult mai mult decât nişte bieţi oameni ostracizaţi pe o planetă duşmănoasă. Începem să înţelegem, la nivel de masă, ceea ce misticii ştiau de mult timp. Purtăm în noi propria noastră divinitate, de o frumuseţe, de o forţă şi de o puritate inimaginabilă pentru umanii care ne-am considerat a

fi. Această descoperire a propriei naturi este un fenomen natural de evoluţie şi nu poate fi oprit nicicum. Procesul descoperirii de sine este uneori dureros, căci implică renunţarea la ceea ce am crezut că suntem, renunţarea la sisteme de credinţă şi la „adevăruri” parţiale, renunţarea la confortul obişnuinţelor şi la curajul de a experimenta teritorii

lăuntrice necunoscute. Presupune renunţarea la controlul acestei interfeţe între noi şi realitate pe care o folosim de sute de mii de ani şi care se numeşte mintea omenească. Dar acest proces a încept deja. Suntem în plină schimbare şi mulţimi din ce în ce mai mari de oameni încep să vadă cu claritate dincolo de vălul care ne-a legat ochii atât de mult timp. Această schimbare extraordinară va modifica integral această planetă şi odată cu ea Conştiinţa în ansamblu. Stanislav Grof este unul dintre aceia care au contribuit major la această schimbare. Procesul transformării ar fi fost mai lent şi lumea noastră ar fi fost mai săracă fără el. Pentru aceasta îl onorăm cu inima.

„Şi tu eşti dumnezeu, deasemeni!”

Toţi aceia care sunt familiarizaţi cât de puţin cu explorarea spaţiilor interioare ale conştiinţei cunosc importanţa pe care a avut-o Respiraţia Holotropică – abordarea pusă la punct de Stanislav Grof . Ea a făcut

accesibilă tuturor accesarea dimensiunilor inefabile ale propriei fiinţe. Ceea ce părea apanajul yoginilor, a asceţilor, a iniţiaţilor din diferitele tradiţii mistice, a coborât la nivelul maselor. Într-un fel, Stanislav Grof a contribuit la de-dogmatizarea spiritualităţii. A luat cheile împărăţiei de la aceia care doreau să controleze umanitatea prin frică şi prin „credinţă”, şi le-a dat mulţimii. Ceea ce numeam „dumnezeu” a încetat să mai fie posesiunea unora şi a devenit al tuturor. Prin acest gest, dumnezeu a încetat să mai fie o imagine exterioară şi străină, susceptibilă de a fi obiect al manipulării, şi a devenit un nivel al propriei fiinţe. Oamenii obişnuiţi şi-au putut descoperi capacităţile de creatori ai propriei lor realităţi. După o lungă călătorie, dumnezeu s-a întors acasă. În inima omului. Cum

zicea un mare maestru, toate cărţile sfinte ar putea fi reduse la o singură propoziţie: „Şi tu eşti dumnezeu, deasemeni.” Grof a contribuit la această splendidă redescoperire a Adevărului despre noi înşine.

A deveni conştienţi de tot ceea ce suntem

Respiraţia Holotropică, într-un fel sau altul, a schimbat lumea. Iar lumea, astăzi, îi celebrează pe Stanislav Grof şi pe Christina Grof, soţia lui. Spuneam că o facem şi noi, în felul nostru. Aceia dintre voi, dragi prieteni ai Călătoriei Inimii, care aţi lucrat deja cu noi în workshop-uri, seminarii, care aţi participat la conferinţele noastre, aceia care participaţi mai ales la programul nostru de (trans)formare în terapii transpersonale, aceia care aţi fost împreună cu noi în marile noastre călătorii de conştiinţă, ştiţi importanţa pe care o acordăm Respiraţiei Holotropice ca instrument de explorare interioară şi de auto-vindecare. Ştiţi deasemeni despre acea evoluţie a Respiraţiei Holotropice, pe care noi am numit-o „Respiraţia Inimii”, şi despre eficacitatea sa trasformatoare. Tot ceea ce facem noi, Elena Francisc şi subsemnatul Horia Ţurcanu, porneşte de la tehnici de respiraţie şi are drept scop conştientizarea treptată şi integrarea tuturor nivelurilor de conştiinţă. Finalitatea – dacă există aşa ceva – este omul conştient de propria sa divinitate. Nu e nevoie să murim pentru a avea acces la ceea ce suntem cu adevărat, la sufletul nostru şi la întreaga sa cunoaştere. Nu e nevoie să aşteptăm vreun rai iluzoriu, pentru a deveni ceea ce suntem deja. Totul este posibil acum, aici. Şi toate mijloacele sunt la dispoziţia noastră. Calea deschisă de Stanislav Grof este largă acum. Şi toţi sunteţi bineveniţi să păşiţi. Nu există condiţii de îndeplinit, posturi de ţinut, nu este necesară nici un fel de negare a trupului sau a ceva din tot ceea ce suntem, căci tot ceea ce suntem face parte din experienţa noastră de fiinţe care au ales acest parcurs. Ei bine, acesta

este modul nostru de a onora cei 80 de ani de viaţă şi experienţă ai lui Stanislav Grof.

Clipa inimii, dedicată

Se dedică acestuia, de către Elena Francisc şi Horia Ţurcanu, un moment de deschidere a inimii. Dragi prieteni, toţi aceia dintre voi care aţi lucrat vreodată cu noi, cu Respiraţie Holotropică sau cu Respiraţia Inimii, toţi aceia dintre voi care aţi trăit vreodată o clipă de revelaţie alături de noi, la capătul acestui articol luaţi-vă o clipă de repaus, închideţi ochii, respiraţi adânc, şi dedicaţi o clipă a energiei voastre acestui mare om şi prieten al nostru care este Stanislav Grof. Trimiteţi-i, din inimă, un „mulţumesc”, căci ceea ce aţi trăit alături de noi, darul pe care vi l-aţi făcut, a fost posibil şi datorită lui. Mulţumim, Stan!

Breathing as one! 11 iunie 2011

Asta este cel mai important, dar nu este totul. Iată câte ceva dintre lucrurile aflate în derulare care s-ar putea să vă placă, dragi prieteni. Pe 11 iunie se va petrece ceva cum nu s-a mai văzut. O lume întreagă va respira ca unul. În întreaga lume se organizează o mare respiraţie holotropică. Energia acestei călătorii va fi uriaşă. Mulţi dintre voi cunoaşteţi deja puterea extraordinară pe care o are grupul, atunci când este vorba despre o călătorie de conştiinţă. Imaginaţi-vă ce înseamnă o călătorie cu respiraţia atunci când respiră în acelaşi timp milioane de oameni de pe întreaga planetă. Va fi ceva extraordinar. Cei care organizează acest eveniment sunt AHBI, adică Asociaţia Internaţională pentru Respiraţie Holotropică, o structură americană din care face parte şi ATT, Asociaţia noastră de Terapii Transpersonale. (Puteţi găsi toate detaliile despre acest eveniment pe acest link  june11) Desigur vom participa şi noi la această chestie nemaivăzută şi nemaiexperimentată – o respiraţie holotropică globală! Pe 11 iunie noi vom fi la Oradea, cu workshop+ul nostru de Respiraţia Inimii-Respiraţie Holotropică, iar cei care vor participa la acest workshop vor beneficia alături de noi la uriaşa energie a acelei zile. O zi care va fi greu de uitat.

Deasemeni vom publica pe Călătoria Inimii un mare şi revelator interviu cu Stanislav Grof, referitor la transformarea

globală a conştiinţei, pe care îl veţi înghiţi pe nerăsuflate.

Am păstrat veştile cele mai tari pentru la sfârşit. Până la sfârşitul acestui an vom publica, printre Cărţile Elena Francisc,

„Respiraţia Holotropică”, ultima carte a lui Stanislav Grof, atât de mult aşteptată printre exploratorii conştiinţei, cu o prefaţă scrisă pentru publicul nostru chiar de autor. Ar mai fi o surpriză, dar pe care o păstrăm pe mânecă, în aşa fel încât bucuria să fie şi mai mare.

Aşadar, dragi prieteni, Călătoria Inimii continuă, căci nu există nici un final pentru aceasta. Călătoria Inimii este călătoria sufletului aflat în experienţa umană, Călătoria Inimii suntem noi şi voi, Călătoria Inimii este călătoria umanităţii aflate în transformare perpetuă. Rămâneţi aproape, căci anul acesta este un an al transformărilor profunde, plin de evenimente şi de ocazii pentru a merge mai departe în descoperirea de Sine.

În numele meu şi al Elenei Francisc,

vă iubim,

Horia Ţurcanu

PS. Pentru aceia care sunt interesati de cartile lui Stanislav Grof, ele sunt editate in Romania de catre noi. Puteti arunca o privire pe site-ul editurii Elena Francisc. Iar în perioada 24 mai-29 iunie, veţi putea cumpăra pachetul conţinând toate cărţile lui Stanislav şi ale Christinei Grof, adică Psihologia viitorului (Stanislav Grof), Călătoria Ultimă, Când imposibilul devine posibilRevoluţia Conştiinţei (Stanislav Grof, Peter Russell, Ervin Laszlo) şi Setea de întregire (Christina Grof) la un preţ de sărbătoare – 100 lei faţă de 181 lei, preţul iniţial. Check out soon!


Descarcă acest articol ca PDF.

2 comentarii

  1. Cum am putea sa ne conectam si cei de acasa la Respiratia Planetara (11 iunie)daca e eposibil ?

    • e simplu. te asezi, respiri adanc, constient, simtindu-ti corpul in interior, coborand in corp si in aceasta stare, timp de cateva minute, doar respiri constient. vei fi cu noi si vei beneficia de intreaga energie a acestei zile. e magic de simplu.

Trackback-uri

  1. Aniversare Stan si Christina Grof - Cartile Elena Francisc - [...] aici mai multe despre evenimentele pe care le dedicăm aniversării lui Stanislav şi Christinei Grof. [...]
  2. Stanislav Grof din nou în România. Workshop & Conferință - Calatoria Inimii | Calatoria Inimii - […] 2. Sărbătoarea unui explorator al Conștiinței. Stanislav Grof la 80 de ani […]

Adresa ta de email nu va fi afişată pe site. E OK să pui linkuri utile.
Descarcă acest articol ca PDF.
Print

Copyright © Călătoria Inimii 2010 - 2021

Călătoria Inimii este marcă înregistrată a Asociației de Terapii Transpersonale. Articolele de pe acest site sunt proprietatea intelectuală a autorilor și pot fi preluate doar cu precizarea numelor acestora și a sursei din care au fost preluate, în urma acordului scris al administratorului siteului www.calatoriainimii.net