Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Centrul Călătoria Inimii 

CCI-left-pctnet-v2

Spiritualitatea este o chestiune de experiență, mai degrabă decât una de credință.” Stanislav Grof

Călătoria Inimii este înainte de orice o comunitate a acelora care aleg trăirea personală a dimensiunilor largi ale Conștiinței în scopuri de cunoaștere directă, prin experiență, a Adevărului despre sine, de vindecare interioară și de transformare a propriei vieți. Împreună e mai ușor!

Călătoria Inimii este o ființă colectivă. Experiența ei de viață este alcătuită din experiențele tuturor acelora care au plonjat în adâncurile Ființei vreodată sau au zburat în înălțimile ei. Cunoașterea ei este o cunoaștere experiențială. Vocația acestei ființe colective este aceea de a pune la dispoziția oricui mijloacele simple ale Prezenței și ale Conștienței derivate din experiența sa, și astfel de a participa la transformarea lumii în care trăim.

Călătoria Inimii este o călătorie a Conștienței. Adică a profunzimii cu care percepem realitatea. Măsura în care suntem Conștienți determină bucuria cu care ne trăim viața, autenticitatea, creativitatea noastră și frumusețea relațiilor noastre, cu noi înșine și cu tot ceea ce ne înconjoară. Astfel, Călătoria Inimii este nu doar despre experiențele de expansiune a percepției, ci despre viața de fiecare zi.

Centrul Călătoria Inimii este… Inima acestei comunități.

Asemenea inimii unui om are mai multe dimensiuni și funcțiuni.

  1. Dimensiunea ontologică și educațională

Centrul Călătoria Inimii este un spațiu de cunoaștere prin experiență directă a arhitecturii interioare a Ființei. Este gazda unor călătorii de conștiință, workshop-uri, seminare, conferințe și spațiul de desfășurare al programelor sale de dezvoltare personală integrală. Toate aceste programe sunt întemeiate pe abordările simple ale Practicii Stării de Prezență care deschide porțile interioare ale percepției și pun la dispoziția tuturor instrumentele transformării interioare.

Programele experiențiale desfășurate de Centrul Călătoria Inimii se desfășoară sub numele de Școala Maestrului Interior. Vârful de experiență al Școlii este un program complex de transformare interioară prin Conștiență destinat practicanților avansați în lucrul că stările extinse ale Conștiinței. Centrul derulează și Programul de dezvoltare personală integrală pentru copii și părinți – Briza, o extensie a Școlii Maestrului Interior.

Găzduiește deasemeni editura și librăria Cărțile Maestrului Interior, menite să susțină teoretic programele experiențiale ale Centrului.

  1. Dimensiunea terapeutică

Sursele suferinței umane, spunea Budha, sunt în ignoranță. Adică în neputința de a percepe Adevărul. Singura vindecare posibilă este prin Conștiență, prin deschiderea porților percepției. Experiența directă a expansiunii de Conștiință este vindecătoare pe toate nivelurile: corporal, energetic, emoțional și mental deschizând porțile trăirii dimensiunilor rafinate ale Ființei.

Centrul Călătoria Inimii este un spațiu în care oamenii își reamintesc mijloacele simple ale vindecării interioare. Maestrul Interior trăiește în fiecare din noi și este o experiență pe care o putem trăi în fiecare moment al vieții noastre. Administrarea stărilor mentale, emoționale, energetice și fizice dificile este o chestiune de măiestrie interioară. Centrul Călătoria Inimii este un spațiu de vindecare prin Conștiență. Împreună este totdeauna mai ușor.

Este deasemeni un spațiu de susținere și de conținere a proceselor de transformare psiho-spirituală. Creează un mediu sacru și sigur de experiență pentru cei care trec prin procese dificile cu aspect de criză interioară. În aceste vremuri de transformare profundă a Conștiinței umanității de prea multe ori crizele de transformare interioară sunt confundate cu dezechilibrul psihic.

Transformarea și vindecarea interioară merg împreună. Maestrul Interior este deasemeni un vindecător, căci cine ar putea conține mai complet un proces, decât cineva care a trecut el însuși prin acesta? Școala Maestrului Interior este nu numai o școală a Conștienței, dar și o școală a vindecării prin Conștiență.

Centrul Călătoria Inimii este un spațiu terapeutic integral, personal și transpersonal, dar mai mult decât atât, susține programe de formare terapeutică integrală pentru aceia care simt în interiorul lor vocația.

  1. Dimensiunea de Dezvoltare Personală Integrală

Principiile Școlii Maestrului Interior nu aparțin unei spiritualități descarnate, ci dimpotrivă, sunt orientate către viața de fiecare zi. Practica Stării de Prezență și a Conștienței transformă toate dimensiunile vieții. Ieșirea de sub imperiul minții compulsive, al emoțiilor distructive, conectarea cu vitalitatea interioară și cu corpul sunt abordări destinate vieții cotidiene care deschid porțile interioare ale autenticității, creativității și viziunii, care ne reconectează cu bucuria de a trăi, schimbând perspectivele noastre asupra propriei ființe, transformând relațiile noastre cu ceilalți și cu lumea.

Școala Maestrului Interior este o școală de dezvoltare personală integrală căci Conștiența cu care ne trăim viața transformă toate dimensiunile acesteia și paradigma prin care ne percepem pe noi înșine și Întregul.

Pe scurt, Centrul Călătoria Inimii este un spațiu de întâlnire, practică, împărtășire și susținere pentru aceia care, pornind de la propria experiență spirituală integrală, aleg să o aducă în viața lor cotidiană. Din această perspectivă este un Centru de Dezvoltare Personală Integrală.

  1. Dimensiunea de împărtășire, susținere, comunitate

Călătoria Inimii este o comunitate iar dimensiunea de susținere pe care o oferă acest Împreună este poate cel mai important dar al Centrului pentru aceia care se simt pierduți, însingurați în procesele lor interioare sau înfricoșați de suișurile și coborâșurile transformării. A împărtăși cu ceilalți este a descoperi că nu suntem singuri, că și alții trec prin aceleași procese. Explorările de Conștiință dezvăluie dimensiunile transpersonale, arhetipale și colective a ceea ce suntem și deschide sentimentul apartenenței la marele Întreg.

Călătoria Inimii este o comunitate de exploratori ai conștiinței, terapeuți și călăuze ale proceselor interioare care, ei înșiși au trecut și trec prin extraordinare transformări ale perspectivelor din care privesc viața. Călătoria Inimii este o experiență împărtășită cu ceilalți care poartă amprentă consacrării noastre ultime: aceea de oferi mijloacele simple pentru redobândirea Conștienței oricui simte că aceasta îi este calea.

Nu suntem singuri, n-am fost niciodată singuri, chiar dacă am crezut acest lucru. Experiența umană este una pe care noi am ales-o cândva pentru a împlini în noi înșine ceea ce se petrece chiar acum: a trăi Conștiența noastră înaltă, a Sufletului nostru, aici, acum, în acest corp, în această lume și, în ultimă instanță, de crea de pe acest nivel o nouă experiență umană. Cu alte cuvinte Creația Conștientă de Realitate.

Suntem singuri doar atâta vreme cât suntem identificați cu structurile noastre de ego, cu locurile comune ale gândirii și emoției unei umanității adâncite în uitarea de Sine. Centrul Călătoria Inimii este locul acelora care sunt în procesul recuperării adevăratei lor identități. Împreună e mai ușor! ”Împreună” face parte din calea către trăirea măiestriei interioare.

  1. Creația Conștientă de Realitate

Atributele Maestrului Interior sunt Prezența, deschiderea și capacitatea de a simți, Încrederea în sine și în realitate, accesul la propria viziune și capacitatea de a pune în operă, de a încarna această viziune proprie. A crea conștient este ceea ce aduce bucurie și împlinire în experiența umană. Nu contează dacă creăm o grădină sau o afacere, o relație armonioasă sau un Centru de experiență și vindecare. Importantă este aducerea în realitatea dimensiunii orizontale a viziunii noastre. Fiecare dintre noi are ceva unic de dăruit acestei lumi. Are legătură cu recunoașterea măreției propriei Ființe.

Centrul Călătoria Inimii este un Centru de Creație Conștientă de Realitate. Sute de oameni folosesc deja instrumentele măiestriei interioare pentru a crea noi experiențe de viață. Există psihologi și psihiatri care aplică în cabinetele lor mijloacele simple ale Respirației Conștiente și ale stării de Prezență în loc de medicamente, există profesori și educatori care au parcurs experiența școlii Maestrului Interior și care acum le arată copiilor cum să-și orienteze gândirea și să-și dizolve emoțiile, există antreprenori care și-au schimbat modul de a face afaceri și ingineri care au deschis porțile viziunii interioare creând sisteme noi în domeniile lor.

Aplicațiile măiestriei interioare sunt nelimitate. Conștiința este Viața însăși, este tot ceea ce există. Devenind conștienți percepem mecanismele adânci ale realității, nu numai ale propriei noastre experiențe de viață și acest lucru deschide porțile Creației Conștiente de Realitate care nu are limite.

A crea împreună, în mod conștient realități noi este a schimba lumea în care trăim, pornind de la schimbarea noastră personală.

  1. Dimensiunea spirituală

Spiritualitatea devine dogmă oarbă în absența experienței directe. Trăirea integrală a Adevărului despre sine și despre natura profundă a Întregului este singura spiritualitate posibilă. Din ce în ce mai mulți oameni devin conștienți, adică încep să simtă, să perceapă Adevărul prin propria lor experiență și aceasta transformă conștiința întregii Umanități. Nu mai este nevoie să credem ceea ce aflăm despre experiențele altora, ci să avem încredere în propria noastră experiență. Spiritualitatea iese astfel din biserici și din temple, în viața de fiecare zi. Spiritualitatea este Viața însăși, este experiența percepției integrale a existenței și este accesibilă oricui alege acest lucru.

Centrul Călătoria Inimii este forma contemporană a străvechilor școli spirituale întemeiate pe cunoaștere prin experiența directă a celor mai adânci și a celor mai rafinate niveluri ale existenței. Această trăire este accesibilă oricui prin mijloacele simple ale Prezenței și transformă complet perspectiva din care privim viața și pe noi înșine.

Consacrarea Centrului Călătoria Inimii și a Școlii Maestrului Interior este aceea de a aduce pune la dispoziția tuturor instrumentele trăirii spirituale și de a susține procesul de integrare în viața de fiecare zi a acesteia, cu convingerea că fiecare om care-și redescoperă Conștiența schimbă lumea.

Toate abordările Călătoriei Inimii și ale Școlii Maestrului Interior sunt izvorâte dintr-o foarte îndelungată experiență a lucrului cu stările extinse ale Conștiinței și sunt sintetizate în practici simple, menite să fie aplicate în viața cotidiană. Bucuria de a trăi, gradul de Conștiență – adică adâncimea cu care percepem realitatea, Creativitatea, Autenticitatea, Încrederea în sine și în experiența de viață, Abundența trăirii și a sentimentelor, frumusețea relaționării noastre cu ceilalți și cu Întregul, acestea sunt expresiile adevăratei spiritualități și aceasta este vocația a tot ceea ce suntem și facem.

  1. Structuri în dimensiunea orizontală

Centrul Călătoria Inimii, adică Inima întregii noastre experiențe și a întregii noastre Creații, cuprinde:

Editura și Librăria Cărțile Maestrului Interior

Selectează și editează cărți ale unor maeștri contemporani și clasici menite să susțină teoretic procesele de transformare interioară, psihologică și spirituală. Principalul criteriu este acela al experienței. Autorii sunt întotdeauna oameni care au explorat ei înșiși Adevărul. Domeniile predilecte sunt psihologie transpersonală și spiritualitate.

Asociația de Terapii Transpersonale

Organizează și desfășoară programele Școlii Maestrului Interior: seri de experiență, seminare, workshop-uri, conferințe, evenimente.

Este centrul Comunității de experiență Călătoria Inimii. Oferă un mediu de întâlnire, însoțire, susținere, împărtășire.

heft nou crop2HEFT creation LTD

Este creatorul Programelor, direcțiilor, abordărilor Călătoriei Inimii. Suntem noi, Horia & Elena Francisc – Țurcanu sau pe scurt, HEFT.

Cabinete de psihologie transpersonală, dezvoltare personală integrală și însoțire în procesele de transformare psiho-spirituală. Călătoria Inimii este o Comunitate de exploratori, terapeuți, călăuze în procesele de transformare interioară care oferă suport celor care trec prin crize psiho-spirituale.


Adresa ta de email nu va fi afişată pe site. E OK să pui linkuri utile.
Print

Copyright © Călătoria Inimii 2010 - 2021

Călătoria Inimii este marcă înregistrată a Asociației de Terapii Transpersonale. Articolele de pe acest site sunt proprietatea intelectuală a autorilor și pot fi preluate doar cu precizarea numelor acestora și a sursei din care au fost preluate, în urma acordului scris al administratorului siteului www.calatoriainimii.net