Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Prezența. ACUM
Practica Respirației Conștiente și a stării de ZERO 

Un workshop de explorare a stărilor extinse ale propriei Conştiinţe, un pas mai în adânc. Instrumente noi pentru timpuri noi: cele ale transformării interioare. A aduce starea de Prezenţă în viaţa de fiecare zi. Echilibrul corporal, energetic, emoţional şi mental, punctul de plecare în integrarea nivelurilor spirituale ale Fiinţei. A trăi completitudinea în fiecare zi înseamnă a deveni, cu adevărat, liber de propriile condiţionări. 


De ce?

Pentru că lucrurile se schimbă, evoluează, se transformă neîncetat. Pentru că mijloacele de a intra în stări de conştiinţă extinsă devin din ce în ce mai rafinate. Pentru că descoperim lucruri noi pe care ne dorim să le împărtăşim cu alţii.

În workshop-urile noastre de experimentare a stărilor de conştiinţă extinsă folosim ca principal instrument Respiraţia pentru a accesa starea de Zero, sau de Prezenţă. Există multe feluri de Respiraţie Conştientă şi fiecare dintre ele conduce în spaţii diferite ale Conştiinţei. În esenţă, avem două abordări fundamentale bazate pe Respiraţia Conştientă: Respiraţia Inimii şi Respiraţia de Foc, sau Respiraţia Accelerată, sau Holotropică dacă vreţi.

Respiraţia Inimii este un instrument al centrării în interior. Foloseşte pentru a deveni conştient, sau a percepe diferitele niveluri ale Fiinţei: corporal, energetic, emoţional, mental şi odată integrate acestea, pentru a accesa domeniile rafinate, „spirituale” ale acesteia.

Ei bine, de-a lungul timpului, lucrând cu sute de oameni şi nenumărate grupuri, am descperit că Respiraţia Inimii şi Respiraţia Holotropică nu sunt totul. Că există moduri din ce în ce mai rafinate de a intra în stările de conştiinţă extinsă, de a deveni conştienţi de conţinuturile acesteia şi de a lucra cu ele. Cel mai rafinat instrument de care noi, Horia Ţurcanu şi Elena Francisc dispunem în acest moment este ceea ce numim, pur şi simplu Călătoria Inimii.

Respiraţia de Foc, cum o numeau shamanii, sau Holotropică cum a numit-o Stan Grof, este un mod de auto-vindecare şi auto- investigare extrem de eficient. Această respiraţie ne proiectează conştiinţa în spaţiile interioare care au cea mai mare nevoie de detensionare, de reluare a curgerii energiei. Predăm „cheile” unei instanţe interioare care este cu mult mai vastă decât raţiunea noastră. Am putea să spunem că Sufletul este acela care alege spaţiul unde ne va proiecta experienţa. In Calatoria Inimii, spre deosebire de Respiraţia Holotropică, nu mai suntem „proiectaţi” în experienţă, ci intram în ea în mod conştient, atent. Navigăm în experienţă, în diferite spaţii pe care le putem alege şi lucra pe anumite conţinuturi ale conştiinţei.

Călătoria Inimii – o „tehnologie a sacrului” 

Călătoria Inimii s-a născut din experienţa directă. Constă în a intra în starea de Prezenţă, în accesarea momentului ACUM prin intermediul Respiraţiei Conştiente. Încetul cu încetul îl ghidăm pe „călător” către marea poartă prin care poate intra în spaţiul sacru şi sigur din interior. Apoi, în funcţie de tema călătoriei interioare, putem „merge” în oricare dintre nivelurile interioare ale Fiinţei: în corporalitate, pentru a dizolva poate unele blocaje, în energie, pentru a lucra cu diferitele roluri care tind să ocupe scena interioară a conştiinţei, în emoţie, atunci când există distorsiuni ale acestui câmp innterior, sau putem lucra cu spaţiul mental, în care există sursele oricărei distorsiuni ale acestor niveluri. Dincolo de acest spaţiu sunt acele dimensiuni pe care le numim „spirituale” nu pentru că sunt mai bune decât celelalte, ci pentru că sunt, pur şi simplu mai rarefiate, de o densitate mai mică. Acestea la rândul lor pot fi accesate cu ajutorul Călătoriei Inimii. Este un instrument cu ajutorul căruia, pur şi simplu, poţi accesa orice spaţiu interior, dar şi totalitatea Conştiinţei, atunci când lucrăm cu „călători” experimentaţi.

În workshop-urile obişnuite pe care le facem, aşa cum sunt ele acum, folosim Respiraţia Inimii şi Respiraţia Holotropică. Mulţi au nevoie de aceste instrumente aşa cum sunt. Dar, în ultimii ani am descoperit eficienţa incredibilă a Călătoriei Inimii, astfel că am hotărât în cele din urmă să nu mai fie rezervată exploratorilor avansaţi, ci să lucrăm cu ea într-un workshop nou.

Prezenţa. ACUM – calea regală către conştientizarea de Sine

Am observat deasemeni de-a lungul experienţei noastre cu grupuri că dificultatea principală nu este aceea de a intra într-o stare de conştiinţă extinsă în timpul workshop-ului. Oricine poate face asta. În grup este uşor, căci energia este enormă. Dificultatea constă în a păstra această stare după ce workshop-ul se termină. Dificultatea constă în a aduce în viaţa de fiecare zi capacitatea de a rămâne centrat, de a nu cădea din nou pradă gîndirii compulsive şi emoţiilor generate de identificarea cu diferitele noastre roluri.

Astfel, workshop-urile noastre au căpătat această orientare: nu numai de a accesa o stare de conştiinţă extinsă, ci de a o păstra, in diferite grade, în viaţa cotidiană.

Aşa s-a născut acest nou workshop, pe care l-am numit „Prezenţa. ACUM” Conştienţa în viaţa de fiecare zi este aceea care aduce cu adevărat transformarea interioară. Marea majoritate a oamenilor cu care am lucrat au dificultaţi de păstra starea de Prezenţă în viaţa cotidiană, datorită presiunii „exterioare”. A lucra cu tine însuţi, a percepe, a rămâne în contact cu centrul, aceasta este provocarea.

E relativ uşor să rămâi conştient şi în echilibru atunci când eşti în deşert, în pădure sau la un workshop. E greu când eşti la birou, sau acasă, sau pe stradă, în mijlocul mulţimii. Şi totuşi, nu numai că nu este imposibil, dar este un exerciţiu extrem de puternic pentru cei aflaţi în vârtejul transformărilor interioare. Este o cale regală, căci unifică dimensiunile propriei noastre Fiinţe. Am venit aici, pe această planetă, în această experienţă, tocmai pentru a aduce conştienţa Îngerului, a Fiinţei spirituale, în trup.

Acest nou workshop tinde să conducă spre acest tip de conştienţă a experienţei umane, o conştienţă mai completă în orice moment al vieţii noastre.

Mijloacele acestei călătorii interioare

Vom lucra cu Respiraţia Conştientă într-o manieră care să permită folosirea ei oricând, în orice împrejurări.

Deasemeni vom lucra cu Respiraţia Inimii. Aceia dintre voi care aţi participat deja la workshop-urile noastre de RIRH (Respiraţia Inimii-Respiraţie Holotropică) ştiţi faptul că timpul nu permitea să mergem mai departe de un anumit nivel cu Respiraţia Inimii. În acest workshop dedicat Prezenţei şi momentului ACUM vom face acest lucru. Vom merge cu Respiraţia Inimii la niveluri mai avansate, accesând stări de conştienţă mai rafinate. Esenţa acestui demers este aceea de a putea reveni în punctul de echilibru, în ZERO, cum îl numim noi, oricând, şi de a păstra o atitudine deschisă în orice împrejurare. Vom explora dimensiunile meditative ale Respiraţiei Inimii, trecând de la mişcare corporală sincronizată cu respiraţia, la conştienţa mişcării interioare, energetice, emoţionale şi mentale şi vom face exerciţii de menţinere a fluidităţii interioare a acestora.


Călătoria Inimii.
Vom folosi această abordare, până acum rezervată programului de formare, deci exploratorilor avansaţi, pentru a intra în conştienţa diferitelor conţinuturi interioare ale Conştiinţei. Călătoria Inimii are o dimensiune de auto-explorare şi auto-vindecare importantă. Ea constă în modificarea printr-o alegere conştientă a atitudinii interioare pe care o avem faţă de unele conţinuturi ale propriei conştiinţe. De pildă, o împrejurare traumatică din această viaţă sau din oricare alta, poate surveni în conştienţă sub forma unui conţinut şi energia sa blocată poate fi dizolvată prin alegerea unei alte atitudini faţă de acea imprejurare, sau prin renunţarea la judecata interioară care a generat-o.

Toate tensiunile interioare ale experienţei umane vin din judecăţi şi auto-judecăţi. Majoritatea lor sunt inconştiente. Cărăm cu noi de la o viaţă la alta, conţinuturi toxice pe care le-am creat noi înşine prin poziţionări. Aceste conţinuturi sunt energii blocate, aparţinând corpurilor mental, emoţional sau energetic care au, întotdeauna şi o componentă corporală. Călătoria Inimii permite aducereaq în conştienţă a acestor conţinuturi inconştiente şi dizolvarea lor prin Prezenţă integrală şi alegerea unei noi atitudini interioare. În acest sens Călătoria Inimii este un instrument excepţional pentru „vindecarea” trecutului.

Călătorii shamanice. Un al patrulea instrument pe care-l vom folosi în acest workshop vor fi călătoriile shamanice. Călătoria Inimii este o călătorie ghidată pe întreg parcursul său. Călătoria shamanică este foarte diferită. Ghidarea se face doar la început pentru a seta spatiul interior în care vom călători si modul de respiraţie. Apoi devine o călătorie interioară complet liberă, în care vindecătorul interior este acela ce orchestrează experienţa. (Atenţie: călătoria shamanică este diferită de Respiraţia Holotropică. Nu vom lucra cu Respiraţia Holotropică.)

Vor fi deasemeni diferite exerciţii în funcţie de energia grupului şi a momentului, menite să aducă în conştienţă starea de completitudine sau de ZERO, ca stare de conştiinţă extinsă ce tinde să devină centrul existenţei noastre umane.

Concluzii

Una peste alta, acest workshop este concretizarea ultimelor orientări a ceea ce facem în Călătoria Inimii. Este menit să susţină în mod direct şi concret procesele de transformare interioară prin care trecem cu toţii, din perspectivă personală şi transpersonală. Veţi pleca acasă cu capacitatea de a administra mai bine stările interioare inerent inconfortabile ale transformării, cu o nouă claritate asupra acestor procese şi cu capacitatea de a reveni mereu şi mereu la starea de Prezenţă şi la marea poartă a momentulul ACUM, oricare ar fi împrejurările vieţii voastre.  Conştienţa propriului punct de echilibru tinde să devină, în perioada următoare, permanentă, în ciuda acutizării „crizelor” de tot felul.

Deasemeni acest workshop vă încredinţează instrumentele interioare ale lucrului personal. Vă oferă mijloacele de a işi de sub dictatura emoţiilor necontrolate şi a gândirii compulsive care crează, efectiv, suferinţă. Este un mod de a ne cunoaşte şi a ne recunoaşte adevărata natură prin intermediul SIMŢIRII mai curând decât al gândirii. Este un instrument al schimbării de paradigmă  şi al felului în care ne raportăm la noi înşine şi la lumea înconjurătoare.

Este destinat atât celor care au mai lucrat cu noi şi doresc să facă un pas în … adânc, cât şi celor care experimentează pentru întâia dată lucrul cu respiraţia şi conştienţa.

Fără nici o îndoială, este un instrument al ceea ce numim Noua Conştiinţă şi Noua Energie.

horia turcanu & elena francisc

 

 

Înscrieri Workshop Prezenta.ACUM

Despre Respiraţia Inimii

Despre Respiraţia Holotropică

Despre RIRH

Despre Înscrieri la workshop-uri

Calendarul workshop-urilor Călătoria Inimii

 


6 comentarii

 1. Dragilor, ma bucur grozav pt acest ‘next step’ sau ‘next level’ la care v-ati gindit sa-l experimentam impreuna! De fapt este confirmarea clara ca tot mai multi dintre noi accesam la workshopuri ‘felii de realitate’ din ce in ce mai rafinate, mai subtile…Va astept in Timisoara la ws din iunie. Pina atunci va imbratisez cu toata caldura, diana.

 2. Indemnul Marianei (prin emailul de azi) si fotografiile primite pina azi mi-au clarificat,partial, sentimentul de „continuitate” cu care am plecat de la ws si pe care atunci nu stiam cum sa-l „integrez”.

  Jocul de-a „imi place – nu-mi place” in care am fost protagonisti eu(Rodica), Roxana si Deni (sper c-am retinut bine numele, daca nu, asta e l-am botezat:)
  si-a aratat primele „flash-uri” dupa ce am parasit scoala. Altele au continuat zilele acestea.

  Pe urma fotografiile au confirmat unele dintre ele, asa ca mi-am zis sa impartasesc cu voi citeva „constientizari” ale mele , nu stiu daca voua va spun ceva, dar mie da…

  – in prima zi de ws eu, Deni si Roxana am stat in cerc exact in formatia in care ne-a asezat Horia in „joc”, respectiv eu in dreapta lui si Roxana in stinga

  pozitie :dreapta „nu-mi place”Rodica-Deni-Roxana stinga „imi place”

  – tot in prima zi a existat un moment in care eu si Roxana,absolut „intimplator”:), am fost amandoua in stinga lui Deni

  pozitie : Deni-stinga Rodica + Roxana „imi place”

  – a doua zi in cercul (inainte si dupa „sedinta” cu copacul) eu si Roxana am stat una linga alta (uneori despartite de o singura persoana), ea in stinga mea si amandoua in dreapta lui Deni

  pozitie :dreapta Rodica+Roxana „nu-mi place” -Deni

  – formatia in sala facuta de Horia referitor la pozitionarea lui Deni

  pozitie: dreapta „nu-mi place” Rodica-Deni-Roxana stinga „imi place”

  Eu si Roxana am imbratisat acelasi copac, de fapt doua trunchiuri cu radacina comuna,
  si amindoua am impartasit acelasi sentiment de „sprijin” cu copacul.

  Desi am participat si la alte ws, pe Roxana si pe Deni i-am intilnit pentru prima data ACUM,si „flash-urile” care s-au asezat intre timp „vad” ca dau „continuitatea” pe care am simtit-o eu – constient sau nu , Deni a ales PERECHEA care pentru el , cred eu(parerea mea:), ca a reprezentat „intregul care a anulat pozitionarea”.

  Nu stiu cit sens are asta pentru ceilalti, dar pentru mine chiar are !

  Asa ca la intrebrea Marianei „Cum se aseaza energia prezentei ?” eu zic ca incetul cu incetul…iar padurea si pasarile sint foarte prezente inca…

  multumesc tuturor
  rodica

  p.s.-concluzia: tre’ sa ma fac blonda :):):) (participantii la WS stiu de ce:)

 3. Pentru mine acest workshop a fost ca cireasa de pe tort. Gustasem pana acum din tort, simtisem gusturile, aroma, mirosul, dar cireasa a facut ca totul sa fie mai bun, mai plin de savoare.
  Continui sa respir si sa respir si sa cred. Sa cred in mine, sa las Surpriza sa fie o parte din viata mea.
  Ma simt ca o apa care pana acum a curs prin diferite vai si acum incepe sa aibe fagasul ei propriu. Incep sa simt mai mult copacii, iarba, pietrele, cerul, pasarile si sa ma ingrijorez mai putin de „oceanul” la care sa ajung si sa ma revars.
  Sunt un calator care se bucura de drum si incearca sa nu uite sa se intrebe: „Oare?”
  Atunci cand ma pierd in „jungla” inconjuratoare, ma gandesc la stralucirea pe care vreau sa o vad in ochii mei in fiecare clipa si prind curaj sa fiu eu insami, libera si sa ma dezbrac de toate rolurile (dintre care cel mai mult se contureaza cel de victima, de oropsit al acelui „asa trebuie” si „nu se poate altfel”).
  Multumesc, Elena si Horia! Este o mare binecuvantare ca v-am intalnit si ca sunt cu voi mereu, pentru ca sunteti prezenti in inima mea si in gandul meu.

 4. Buna tuturor!
  La mine rezultatele s-au vazut de luni : am reusit sa spun „nu” si sa spun cu voce tare ceea ce ma deranjeaza; sa spun „pa” trecutului si sa ma ODIHNESC(ma rog,la asta lucrez,activ). Vreau sa stiti ca pentru mine este o performanta de nedescris.Ma bucur in mine si simt ca m-am descatusat-ca asta este cuvantul potrivit; de fapt m-am descatusat de mine, de atitudinile si fricile pe care mi le-am impus dde voie si apoi de nevoie.
  Respir constient cand imi aduc aminte si asta se intampla des in timpul zilei si mi-am gasit un copac linga care ma asez in fiecare dimineata.Dupa ce am stat langa el prima data l-am observat : seamana cu mine- are o tulpina puternica,o concavitate in dreptul inimii pe care pot sa-mi sprijin spatele,o cicatrice veche ocolo unde i-a fost taiata o parte din el,apoi tulpina se inalta mai mladioasa si se desface in in doua ramuri mari care la randul lor se desfac in alte ramuri.Abia astept sa ajung la el ,si fac asta zilnic si sunt minunata de similitudini.Ma SIMT conectata la PAMANT si pentru ca nu am trait lucrul acesta constient pana acum, realizez cat imi era de dor de el,de mine.
  Am privit pozele si m-am amuzat ca semanam cu niste koala dar am priceput si ce motive au ei sa stea tot timpul cu pomul in brate.
  draga Rodica,vreau sa-ti spun un secret: eu sunt una care din bruneta a devenit blonda(ha,ha).amanunte: cand ne vom intalni!
  va imbratisez cu drag si va multumesc tuturor!
  Elena si Horia va am cu mine!

 5. …..Ceea ce am simtit in timpul workshop-ului este ceva ce nu pot descrie in cuvinte…ceea ce pot spune este ca bucuria si deschiderea sunt simtirile cu care am plecat..Aaaa…si cu o inima mareee!!Minunat!!..Ei…si daca tot m-am deschis…maestrul meu interior a zis: hai fatoooo, acum poti constientiza si simti mult mai multe…deci la treaba….si pac…rol dupa rol se deruleaza in viata mea…victima – simtit, acceptat, respirat constient, pauza de tigare:)))…trecut mai departe….calau….judecator….si tot asa…Sunt inca in proces….Recunosc, la inceput m-a luat un pic prin surprindere, insa stiu ca pot…asa ca tot inainte…in prezenta!! Partea buna :)))) a lucrurilor este ca EFECTIV SIMT CA RESPIR VIATA CU TOT CE INSEAMNA EA! Ce mai…extaz!!!Pur si simplu multumesc pentru ca, constientizez si integrez totul…..SI RESPIR…SI EU SUNT…EXACT ASA CUM SUNT! Va multumesc Elenita, Horia si tuturor….Imi multumesc si mie pentru cadou…. Va pupa fata si ma bucur ca existati in inima mea!

 6. WAW! A fost foarte tare la wk de la Timisoara. Pe langa avalansa de transformari din timpul wk, am avut parte toata saptamana de acelasi lucru. Senzatia de moarte ma insoteste la tot pasul, minut cu minut, zi de zi. Ieri de exemplu, a fost foarte tare acest sentiment, am si plans. Zilnic moare ceva din vechiul EU si renasc iarasi. Plang de bucurie, pentru ca in sfarsit mi-am permis sa fac asta. Si in acelasi timp ma simt atat de bine ca n-am cuvinte, ma simt atat de energica, bucuroasa, vesela si inocenta, atat de senina, radiez.
  Elena si Horia va iubesc.

Adresa ta de email nu va fi afişată pe site. E OK să pui linkuri utile.
Print

Copyright © Călătoria Inimii 2010 - 2021

Călătoria Inimii este marcă înregistrată a Asociației de Terapii Transpersonale. Articolele de pe acest site sunt proprietatea intelectuală a autorilor și pot fi preluate doar cu precizarea numelor acestora și a sursei din care au fost preluate, în urma acordului scris al administratorului siteului www.calatoriainimii.net